Pliki do pobrania

Regulamin wydarzenia
Regulamin Płatności
Regulamin Newslettera
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nieletniej